Rzeczoznawca budowlany – obowiązki

Rzeczoznawca budowlany decyduje o tym, czy budynek jest bezpieczny i można w nim mieszkać. To jeden z zawodów zaufania publicznego. Pamiętaj, żeby skontaktować się z ekspertem, gdy masz problem z przeciekającym dachem, popękanymi ścianami, czy osiadającą posadzką. Specjalista oceni prawidłowość wykonania robót i zaproponuje sposób usunięcia usterek. W czym jeszcze może Ci pomóc rzeczoznawca budowlany – obowiązki są określane przez przepisy!

Rzeczoznawca budowlany – obowiązki i uprawniania

Jeśli podejrzewasz, że wykonawca popełnił błąd podczas montażu ogrzewania podłogowego, wylewania posadzki, czy ocieplania poddasza, skonsultuj się ze specjalistą. Kim jest rzeczoznawca budowlany – obowiązki reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Zgodnie z przepisami może on występować przed sądem zarówno jako świadek, jak i specjalista upoważniony do sporządzania ekspertyz. Rzeczoznawca pomaga rozstrzygnąć spory prawne i techniczne związane z budownictwem. 

Rzeczoznawca budowlany – obowiązki i kompetencje

Wiele osób nie zastanawia się nad tym, że to właśnie ekspertowi budowlanemu powierzają zdrowie swoje i najbliższych, kiedy przeprowadzają się do wymarzonego domu. Należy jednak podkreślić, że wspomniany specjalista monitoruje postęp prac, a także ocenia ich zgodność z projektem. Często nie zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa rzeczoznawca budowlany – obowiązki specjalisty są zróżnicowane. 

Rola eksperta budowlanego jest nie do przecenienia. Specjalista dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu potrafi stwierdzić czy budynek może być dopuszczony do użytku. Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany – obowiązki specjalisty to przede wszystkim przygotowywanie opinii technicznych i ekspertyz. Chociaż wspomniane nazwy są używane zamiennie, należy zaznaczyć, że istnieją między nimi pewne różnice. 

Opinia techniczna dostarcza mniej szczegółów, co wiąże się z niższymi kosztami. Taki dokument wystarczy, gdy chcesz kupić dom lub planujesz remont. Specjalista wykryje wszelkie usterki, a także przygotuje wstępny kosztorys. Co w takiej sytuacji powinien zrobić rzeczoznawca budowlany – obowiązki polegają na wnikliwych oględzinach budynku i analizie dostępnych dokumentów.

Z kolei ekspertyza budowlana przydaje się wtedy, gdy zamierzasz zmienić sposób użytkowania obiektu. Jeśli zauważyłeś pęknięcia na ścianach lub suficie, koniecznie skontaktuj się z rzeczoznawcą. Specjalista nie tylko podejmie podobne działania, jak w przypadku opinii technicznej, lecz także wykona niezbędne pomiary i badania. Dzięki temu ekspert ustali przyczyny nieprawidłowości i zaproponuje sposoby ich naprawy.

Rzeczoznawca budowlany – jak nim zostać?

Wspomniany specjalista może zweryfikować, czy projekty budowlane lub zastosowane technologie i materiały są zgodne z obowiązującymi normami. Jeśli stwierdzi nieprawidłowości, podpowie Ci, jakie formalności należy spełnić, aby uzyskać odszkodowanie. Aby uzyskać wiarygodną opinię techniczną lub ekspertyzę, warto skontaktować się ze specjalistą. Rodzi się zatem pytanie, jak ubiegać się o tytuł rzeczoznawca budowlany – obowiązki można powierzyć osobie, która spełnia następujące warunki:

  • posiada tytuł inżyniera, magistra inżyniera, inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta,
  • dysponuje uprawnieniami budowlanymi,
  • może wykazać się minimum 10-letnim doświadczeniem w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  • posiada znaczący dorobek praktyczny (potwierdzony dokumentami i zeznaniami co najmniej trzech rzeczoznawców budowlanych w zakresie, o który ubiega się dana osoba),
  • przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego.

Do wniosku należy dołączyć życiorys zawodowy, odpis dyplomu, zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej i uprawnienia budowlane. Oprócz tego kandydat powinien dostarczyć dowód wniesienia opłaty za procedurę kwalifikacyjną.

Zadania eksperta budowlanego

Do podstawowych zadań należy przeprowadzanie kontroli budynków i ich przeglądów okresowych. Rzeczoznawca budowlany przypomina, że przegląd techniczny obiektu powinien być wykonany przynajmniej raz na 5 lat. Obowiązek spoczywa na właścicielu lub użytkowniku budynku. 

Specjalista współpracuje z organami administracji budowlanej. Jego rola polega na sporządzaniu rzetelnych opinii technicznych i ekspertyz budowlanych, które pozwalają podjąć właściwą decyzję. Rzeczoznawca budowlany może również prowadzić specjalistyczne szkolenia. Aby znaleźć doświadczonego specjalistę, warto skorzystać z elektronicznego centralnego rejestru (e-crub) prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − 4 =